Personer i säker utrustning på byggplats

Testbäddsprojektet strävar mot integrerade tester av digital transformation med fokus på säkerhet, logistik och produktivitet, med bas i lärdomar och kunskaper från tidigare tester av digital teknik i Uppkopplad byggplats. De digitala teknikerna som nyttjas i testbädden skapar en digital tvilling av byggplatsens fysiska representation, vilken i sin tur kan kopplas till digitala tvillingar i design- och planeringsskedet. På så sätt kan en sammanhållen, skalbar och integrerad informationskedja etableras, som i sin tur skapar förutsättningar för digital transformation av verksamheten, projektet och de deltagande aktörerna.

Ta del av resultat från Digital transformation för ökad säkerhet och produktivitet