Dubbelexponering person vid dator

Testbäddsprojektet integrerar erfarenheter och aktörer från tidigare tester. Syftet är att skapa en digital representation/digital tvilling av byggplatsens produktion. För detta ges stöd av sensorer som ger realtidsdata, -modeller och analyser, med ett speciellt fokus på betong för såväl hus- som anläggningsbyggande.

Vid sidan av utökade tekniktester av sensorer, sensorsystem, styr-och reglersystem ska effekterna av all den data som genereras från sensorer i produktionen studeras. Detta inkluderar metoder för att fånga och lagra data (cybersäkerhet, access och så vidare), för att bearbetar data (ML/AI), för att nyttjar data (prognoser, planering, realtidsuppföljning, produktionsoptimering, och så vidare), och hur ägandet av data ska hanteras. Det senare ger också upphov till att studera affärsmodeller kopplat till data och bearbetning av data och hur detta påverkar aktörskonstellationer och affärsrelationer.

Ta del av resultat från Digital transformation för ökad hållbarhet och produktivitet i produktion