Projektet bygger på två fokuserade testbäddsprojekt i stor skala som exemplifierar värdeskapande digital transformation på projektnivå. Genom att koncentrerat fokusera på den digitala transformationen av byggplatsen skapas strategiska förutsättningar för ökad produktivitet, säkrare arbete, mer hållbara processer och att ett nytt ekosystem av aktörer kan växa fram.