Gå till innehållet

Testbäddsprojekt

Inom FoU-projekten i uppkopplad byggplats genomförs testbäddsprojekt som ett antal tester av digital teknik under byggprojektens gång, i form av så kallade sprintar. Resultaten från sprintarna utvärderas och presenteras som lärdomar och rekommendationer. Inom det genomföra FoU-projektet Uppkopplad byggplats genomfördes fem testbäddsprojekt. I det nu pågående FoU-projektet Digital transformation av byggplatser genomförs två testbäddsprojekt.