Person i motljus håller en dator på byggarbetsplats.

Integrerad och dynamisk planering

Testbäddsvärd: Skanska

White paper: "Digitala Materialflöden – Hur tekniska lösningar kan användas för ökad kontroll på materielleveranserna"

Läs white paper av Micael Thunberg och Yashar Gholami, publicerad oktober 2020.

Doktorsavhandling: Diversity of Flow in Production Improvements in House Building

Läs doktorsavhandlingen av Brian Wernicke, Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Industriellt och hållbart byggande, publicerad i december 2020.

Mekanisering, automatisering och robotisering

Testbäddsvärd: Peab och Cementa

White paper: Mätning & simulering av temperatur och hållfasthet i projektet Karlatornet

Läs white paper av Ingemar Löfgren och Carlos Gil Berrocal

Optimalt Byggklimat – Slutrapport

Resultat och analys av testbädd Majoren Borås, publicerad 2020-09-18

Sömlös försörjningskedja och säker byggplats

Testbäddsvärd: NCC

White Paper: "Säker under lyftkranen"

Läs vårt White Paper från projektet, "Säker under lyftkranen", publicerad 2020-06-10

Artikel "Byggkranen blir uppkopplad för bättre säkerhet"

Läs artikeln publicerad 2020-06-23

Informationstillgänglighet och modellbaserat byggande

Testbäddsvärd: Lindbäcks Bygg och BoKlok

White paper: Spårbarhet av genomförda arbetsmoment på byggarbetsplats – Standardiserad dokumentation för egenkontroll av brandtätningar med QR-system

Läs white paper av Gustav Jansson och Raafat Hussamadin

White paper: Minimera tolkningar på byggarbetsplats – Interaktiva arbetsinstruktioner baserat på VR-teknologi

Läs white paper av Gustav Jansson och Raafat Hussamadin

A Method to Produce & Visualize Interactive Work, paper for the 37th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2020)

Läs ett paper på engelska skrivet av Raafat Hussamadina, Jani Mukkavaaraa och Gustav Jansson, Ph.D.a

Film om interaktiva arbetsinstruktioner och VR på byggplatsen

Se en film som visar hur resultaten från testbäddsprojektet ”Minimera tolkningar på byggarbetsplats – Interaktiva arbetsinstruktioner baserat på VR-teknologi” fungerar i praktiken