Kvinna blåser såpbubblor under solnedgång i stadsmiljö

Uppkopplad byggplats är ett så kallat testbäddsprojekt som består av en förstudie och en huvudstudie. Projektet sker i samverkan mellan ledande bygg- och IKT-aktörer samt universitet. Målet för projektet är att öka produktivitet, säkerhet och effektivitet på byggplatser genom digitalisering.

Arbetet koncentrerar sig på byggplatsens planerings- produktions- och försörjningsprocesser. Projektet erbjuder utrymme för samarbete med start-upp-företag och små och medelstora företag. Projektet är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment. Projektledning sker från Linköpings universitet, medan forskningsintegrationen leds av Luleå tekniska universitet.

Byggplatsen är en temporär fabrik

En byggplats är en temporär "fabrik" som byggs upp och monteras ner gång efter gång på nya platser. Syftet med projektet är att etablera en uppkopplad byggplats som leds av ett brett industrikonsortium som ska ta vara på potentialen i den pågående digitala transformationen av samhället för att effektivisera värdekedjorna i byggandet mot en ökad produktivitet samtidigt som transporter, energi- och råvaruanvändning effektiviseras. I skarpa byggprojekt testas och utvecklas digitala tekniker som sensornätverk och inbäddade system, RFID-taggade komponenter, maskiner och yrkesarbetare, (big) dataanalyser med AI-metoder, trådlösa uppkopplingar med hög säkerhet för anpassning för att öka byggplatsernas logistikautomation, digitala produktionshandlingar och produktionsautomation med mera. Projektet bidrar till att aktörer får affärsnytta av digitalisering genom teknikutveckling, vilket också möjliggör nya aktörers deltagande och ny affärslogik inom samhällsbyggandet.

Ökad produktiviteten och resurseffektivitet

Vi har som målsättning att skapa mer förutsägbara, snabbare, och effektivare produktions- och informationsflöden för att få en ökad produktiviteten i hela värdekedjan. Vi satsar på förbättrad resurseffektivitet avseende energi, transport och varor, det vill säga en generellt minskad resursförbrukning. Våra tester ska också bidra till en ökad säkerhet på byggarbetsplatsen och ett minskat antal tillbud och olyckor. För att lyckas behöver testen ge oss förslag på nya affärsmodeller och vi vill att arbetet leder till att det öppnas plats för nya aktörer och aktörskonstellationer inom samhällsbyggnadssektorn.

Genom arbetet vill vi också öka nyttiggörandet av ny teknik och digitalisering, generera ny kunskap, driva på utveckling, och öka samverkan inom och mellan akademi och näringsliv.