Hur kommer den byggda miljön att se ut när hållbarhetsmålen som styr sektorn har uppnåtts? Hur kan vi visualisera denna framtid?
Banner The futures we build

"The Futures We Build" bjuder in tvärvetenskapliga team att skapa visioner av en hållbar och innovativ byggd miljö.

Projektet letar nu efter team på 4-7 personer. Rollerna i teamen kan till exempel vara arkitekter, stadsplanerare, hållbarhetsexperter, ingenjörer och konstnärer. De mest fruktbara visionerna skapas genom samarbete mellan människor från olika bakgrunder och discipliner. Så tänk fritt och skapa ditt drömteam!

Ansök om att delta i visionsprojektet senast den 31 mars.

Läs mer och skicka in din ansökan här!

Uppdaterad den