Claes Henschel, NCC, tesbäddsvärd

NCC är testbäddsvärd för "Digital transformation för ökad säkerhet och produktivitet". Fokus för delprojektet är att testa digitala metoder för att öka säkerhet, logistik och produktivitet. Nu finns två nya whitepapers med resultat att ta del av. Arbetet ha i båda fallen möjliggjorts genom en Digital tvilling av byggarbetsplatsen. Claes Henschel, NCC är testbäddsvärd.

Hej Claes, hur har det fungerat att samarbeta med flera olika aktörer för att nyttja, och utveckla, informationen i en digital tvilling av byggarbetsplatsen?

– Det har varit komplext, men vi startad med planering i tidigt skede där vi formade en gemensam målbild och förtydligade roller och ansvar. Varje aktör bidrog med sin unika kompetens mot den delade visionen. I stället för en klassik kund- och leverantörsrelation så skapade vi ett ekosystem av komplementära kompetenser och där utbytet inte enbart gick mellan NCC och respektive aktör, utan även mellan de olika aktörerna.

Vad har ni mött för utmaningar?
– Den största utmaningen råkar också vara den största möjligheten. Vi bedrev utvecklingen tillsammans med ett riktigt byggprojekt där vi löpande kunde testa nya funktioner och få återkoppling från plastledningen och yrkesarbetarna. Den återkopplingen är ovärderlig och ökar sannolikheten för att det blir värdeskapande, användbara och attraktiva tjänster och produkter som sedan går till implementering och uppskalning. Utmaningen är dock att vi måste ta tid i anspråk från kollegorna som har till huvuduppgift att färdigställa byggprojektet. Byggprojektet är inte heller en statisk labbmiljö så vår utvecklingstakt måste ligga i fas med byggprojektet. Här är det helt avgörande med framåtlutade och engagerade platschefer och arbetslag vilket vi haft förmånen att få samarbeta med i denna testbädd, så jag vill passa på att rikta ett stort tack till platscheferna Niklas Hemmälin och Magnus Sandqvist med team.

Vad ser ni som de största fördelarna?
– De största fördelarna har varit att få till en helhetsbild över byggarbetsplatsen genom att integrera olika lösningar till en Digital Tvilling. Det har varit utmanande men nyttan av ökad produktivitet, minskad klimatpåverkan och förbättrad arbetsmiljö har vägt betydligt tyngre än insatsen av tid, pengar och enorma mängder kaffe.

Resultaten lyfter flera fördelar med att nyttja den digitala tvillingen. Det är lätt att se att det kopplar till de tre aspekterna av hållbarhet, ekonomisk, social (genom säkerhet) och minskad klimatpåverkan. Hur har ni resonerat kring det?
– Vår hypotes var att dessa områden inte skulle vara motsägelsefulla utan snarare att ett effektivare sätt att bedriva byggprojektet också kan vara säkrare och med en minskad klimatpåverkan, vilket vi nu till vår glädje fått bekräftat.

Ni använder mycket teknik som kan kännas som "ny" inom bygg. Hur är det att arbeta med aktörer som inte är traditionellt kopplade till byggsektorn?
– I vårt fall var samtliga aktörerna bekanta med branschen vilket kortade ner startsträckan och underlättade för att skapa samsyn kring utmaningar och möjligheter. Förståelsen för branschen gjorde också att teknikutvecklingen inte blev ett eget självändamål, utan ett sätt att bättre nå det redan existerande målet, dvs att förbättra förmågan att hantera komplexiteten i byggprocessen.

Hur hoppas ni att resultaten av arbetet med testbädden tas vidare?
– Vi har som mål att ta både varje enskild aktörs- samt den gemensamma lösningen vidare till implementation för utrullning till fler byggprojekt för att skapa värde på stor skala. Vi hoppas också att vi inspirerar fler aktörer till att se vad som är möjligt så att vi tillsammans fortsätter att utveckla branschen.

Uppdaterad den