Steve Cook och Åsa Norman

– Oftast är både problemet man vill lösa - och nyttan med innovationsidén - dåligt beskrivet i ansökan. Men när vi träffas och idéägarna svarar muntligt på våra frågor om detta så kan de oftast förklara det bra, säger Åsa Norman, hållbarhetskonsult på Tyréns och innovationscoach.

Hon är en av cirka 25 erfarna coacher som hjälper små och medelstora aktörer som söker finansiering i utlysningen Innovationsidén inom forsknings och innovationsprogrammet Smart Built Environment.
Att kunna skriva en bra ansökan om finansiering till ett projekt där man förklarar och säljer in sin idé på pappret - det kan ibland kännas som en utmaning.

Det vet också Steve Cook, innovationsledare på Norconsult och ytterligare en av de erfarna experter som finns i coach-poolen i Innovationsidén.

– Något vi ofta återkommer till på coachmötet är att det som inte står i ansökan inte finns för bedömaren. För den som skriver om innovationsidén kan en del saker vara självklara, men inte för den som bedömer idén. Den som gör bedömningen får dessutom inte göra egna gissningar utan enbart utgå vad som står i ansökan, så därför behöver ansökan vara heltäckande, säger Steve Cook.

Tydligt i ansökan - det här ska pengarna användas till

Det har hänt att någon inledningsvis har varit stressad i mötet med coacherna, och känt att hen måste försvara sin idé, men det är inte alls syftet förtydligar Steve Cook och Åsa Norman. Coachningen handlar om att innovationscoacherna ska ge konstruktiva råd som kan hjälpa idéägaren att klargöra sin affärsidé. Åsa och Steve är också tydliga med att de som deltar i coachningssamtalen har skrivit under sekretessavtal, så att alla kan känna sig trygga med att berätta om sin innovation.

Vad är det vanligaste rådet? Vissa förslag på förbättringsmöjligheter återkommer, bland annat att många är för vaga om vad pengarna ska användas till. Ansökan ska beskriva vad aktören bakom idén behöver finansieringen till.

– Det är vanligt att de sökande beskriver sin vision och mål på lång sikt, men det viktigaste är att man kan tydliggöra vad man ska göra för pengar just nu. Vi råder dem därför oftast att jobba etappvis och avgränsa sig, för då blir det tydligare vad man kommer att göra under denna projektperiod, säger Steve Cook.

Fyra råd från coacherna

1. Identifiera vilket problem din idé vill lösa.

2. Visa på vilket sätt den kan skapa nytta.

3. Beskriv vem som är kunden eller användaren av lösningen.

4. Visa hur du ska ta betalt för tjänsten/produkten.


Läs mer om coachningsstödet.

Glöm inte att beskriva nyttan

Vid en utvärdering av ansökan sätts stor vikt vid nyttan av innovationsidén. Om bedömaren av ansökan inte riktigt förstår hur idén ska skapa nytta är risken stor att hela idén faller och ansökan får avslag.

– Det är också många som inte har tänkt på hur idén kan skalas upp. Vi vill ju att idéerna ska spridas till många och därför är det centralt att kunna visa på möjligheterna till uppskalning, säger Åsa Norman.

Text: Ann-Sofie Borglund

Om utlysningen Innovationsidén!

Innovationsidén är en utlysning inom forsknings- och innovationsprogrammet Smart Built Environment som riktar sig till små och medelstora kommuner och aktörer som vill utveckla och testa innovationsidéer med koppling till digitalisering för utveckling av ett hållbart och effektivt samhällsbyggande.

Utlysningen i Innovationsidén sker två gånger om året – nästa utlysning öppnar den 15 februari!

Läs mer och anmäl intresse för coachning.Uppdaterad den