Martin Rudberg, Linköpings Universitet

Smart Built Environment och InfraSweden hållerl möten för att sprida viktiga resultat och berätta om möjligheten att söka finansiering av projekt. Under Innovation Week besöks Norrköping den 8 november kl. 12-16.30. Martin Rudberg berättar då resultat från Digital transformation av byggplatser och Uppkopplad byggplats.

Anmäl dig till 8 november i Norrköping

Hej Martin, vad krävs för att vi ska kunna nyttja de goda effekterna av digitalisering på våra byggplatser, som du ser det?

– Ett första steg är ju att våga testa nya tekniker och att då få med sig slutanvändarna tidigt, så att man utvecklar och implementerar en teknik som är anpassad till slutanvändarnas behov. Det är så klart också viktig att ha en plan för sin digitalisering och en organisation som stöttar projekten, samt kan nyttja och förvalta resultaten så att det kommer hela företaget till godo och inte enbart blir ytterligare ett lyckat pilotprojekt, säger Martin.

Välkommen också att anmäla dig till andra tillfällen i höst där det bjuds på inspiration, information och möjlighet till matchmakin:

Genomfört:

Uppdaterad den