Martin Rudberg och Lars Stehn

Smart Built Environment och Uppkopplad byggplats höll möte på plats i Stockholm den 1 juni 2023. Under mötet lyftes resultat från projektet "Digital transformation av byggplatser".

Det här var ett verkligt "på plats"-möte där deltagarna tog del av presentationer och pitchar från personerna bakom tekniken och resultaten. Deltagarna fick lära känna lösningarna på vår mini-mässa och ställde sina frågor till både testbäddsvärdar, leverantörer och projektledare. Vi bjöd också på en panel som berättade om vart lösningarna kan ta oss i förlängningen.

Program

Digital transformation av byggplatser, resultat från projektet
Martin Rudberg och Lars Stehn

Digital transformation för ökad hållbarhet och produktivitet i produktion
Robert Larsson, Heidelberg Materials

Digital transformation för ökad säkerhet och produktivitet
Claes Henschel, NCC

Tekniken på plats!
Teknikleverantörerna pitchade och visade upp sina lösningar:

Teknikfika
Under en längre mingelstund fick deltagarna titta närmare på tekniken och ställa sina frågor till leverantörerna

Workshop, framtidens uppkopplade byggplats

Så tar vi till oss tekniken
En framåtblickande panel med Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad Patrik Johansson, PropTechCore/BIMVirtual och Claes Henschel, NCC

Sammanfattande avslutning

16.30 Dagen avslutas
Martin Rudberg och Lars Stehn

Panelsamtal med Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad Patrik Johansson, PropTechCore/BIMVirtual och Claes Henschel, NCC
Publiken deltog även i workshops
Mingel under teknikfika
Mingel vid popcornmaskinen
Uppdaterad den