Yashar Gholami på platta med Uppkopplad byggplats

Fredagen den 27 januari presenterar och försvarar Yashar Gholami sin licentiatuppsats. Uppsatsen har titeln "Investigating Adoption of Digital Technologies in Construction Projects". Du kan läsa uppsatsen här

Seminariet börjar kl. 13.15 i K3 i Kåkenhuset på Campus Norrköping, Linköpings universitet. Fredrik Tiedemann, biträdande professor vid Tekniska högskolan Jönköping blir fakultetsopponent och Uni Sallnäs, docent vid LiU är examinatorer.

Seminariet är öppet för alla intresserade, och efter presentationen bjuds deltagarna på fika. Varmt välkommen!

Uppdaterad den