Erik Ranängen (Byggföretagen) Ramin Karim, Marcus Sandberg, Kajsa Simu och Susanne Engström (LTU), Samuel Holmström (Lundqvist Trävaru AB), Johannes Ris (Byggstyrning) och Olle Samuelson (LTU) Foto: R Karim

Byggföretagen och Luleå tekniska universitet var värd för seminariet ”Framtidens digitala byggbransch – den senaste forskningen och goda exempel”. Fokus för seminariet var tillämpad forskning inom digitalisering av bygg och anläggning med praktiska exempel som belyste nyttan av digitalisering för entreprenörer.

Olle Samuelson, adjungerad professor på avdelningen för industriellt och hållbart byggande, modererade seminariet samt avslutade med en överblick av möjligheter till samarbete inom Smart Built Environment.

Avdelningen för industriellt och hållbart byggande hade följande bidrag:

Högre produktivitet genom automation?

Jarkko Erikshammar presenterade preliminära resultat från projektet DigiTransform. Studien indikerar att det finns möjligheter till produktivitetsökning genom att standardisera, digitalisera och automatisera produktivitetsmätning på arbetsplatsen och genom att visualisera data som ett beslutsstöd för platsledning.

Digitalt arbetsflöde för ökad hållbarhet

Marcus Sandberg presenterade preliminära resultat från projektet Digitalt arbetsflöde för hållbarhetsoptimerade och korrekt klimatdeklarerade bostadshus. Resultaten visar på att klimatdeklarationer ger en omställning för både konsulter och fastighetsbolag även om kostnader fortfarande är en stor drivkraft jämfört med klimatavtrycket.

Nya och förändrade roller i en digitaliserad byggprocess?

Susanne Engström presenterade resultat från projektet Projektorganisationens olika roller i en digitaliserad byggprocess, där forskare från LTU och Chalmers med byggarbetsplatsen i fokus studerar förutsättningar för och förväntningar på en digital transformation. Resultaten föreslår bland annat att samspelet mellan ny teknik och sociala faktorer behöver få större uppmärksamhet när byggplatsen ska digitaliseras, och ett tydligare utrymme i strategier och förändringsledning.

Bygglyftet – Hur blir byggbranschen attraktiv?

Kajsa Simu presenterade Bygglyftet som utvecklingsprogram kommer att ge förutsättningar för digitalisering. Programmet bygger på Lean som strategi för utveckling och förbättring. Målet är att ge företag förmågan, att med hjälp av digitalisering möta utmaningarna med klimatomställningen och därmed öka sin konkurrenskraft.

Övriga talare:

  • Digital transformation i praktiken, Samuel Holmström, Lundqvist
  • Konkreta effekter genom BIM och digitala processer, Johannes Ris, Byggstyrning
  • AI som beslutsstöd i byggprocessen, Ramin Karim
  • Intelligent Construction – en kraftsamling, Erik Ranängen
  • Nya affärsmodeller i en gammal bransch, Dan Engström

Seminariet avslutades med att AI-Factory demonstrerade teknik med robothunden, AR/VR och drönare.

Läs mer om mötet här

Uppdaterad den