Claes Henschel, NCC

Claes Henschel är testbäddsansvarig för ”Digital transformation för ökad säkerhet och produktivitet”. Testbädden arbetar med att testa digitala metoder för att öka säkerhet, logistik och produktivitet. Mycket av det som testas är resultat från projektet Uppkopplad byggplats och det är nu som vi ska se om det går att transformera byggandet med hjälp av resultaten.

Hej Claes, kan du ge något exempel på produkter och metoder som ni arbetar med i testbädden?

– NCC:s styrka är vår förmåga att hantera komplexiteten i byggprocessen och i våra testbäddar utvecklar vi och utvärderar ny teknik för att förstärka den förmågan. I en testbädd har vi på NCC tillsammans med Scharc Arkitektur, Brinja och El-Björn utvecklat en digital tvilling för att hjälpa platschef, arbetsledare och yrkesarbetare att förbättra arbetsmiljön, minska klimatpåverkan och samtidigt öka produktiviteten.

– Ritningar, modeller, ärendehantering och data från multisensorer och fläktar samlas i den digitala tvillingen och blir tillgänglig i smartphones, tablets och stora skärmar på byggplatsområdet. Systemet gör det lättare att kommunicera mellan discipliner och roller, snabbare att få tag i rätt och relevant information, skapa optimalt och energieffektivt byggklimat för torkningsprocessen av betong, få larm vid för höga nivåer av buller och damm och att göra effektiva utrymningar med hjälp av ljus- och ljudsignaler.

Vad ser du för utmaningar med att ställa om byggplatsen att arbeta med den här tekniken?

– För att få ut lösningarna på bred skala så räcker det inte med att påvisa att tekniken fungerar, vi måste skapa kompletta lösningar som är lätta att använda och där det finns tydliga värdeskapande tillämpningsområden. Det krävs så klart också att det nya sättet löser problem mycket bättre än de gamla sätten. När vi validerar tekniken i testbäddarna måste vi mäta effekterna och ta fram ett underlag på om det är mer lönsamt att implementera den än att inte göra det. Även om vi har som målsättning att tekniken ”bara ska fungera” och att den ska vara lättanvänd, så kommer det också att krävas träning och utbildning för berörd personal för få ut maximal effekt.

Vad har överraskat dig mest i arbetet med testbädden och dess resultat så här långt?

– Det var en utmaning att få till koordineringen när tre olika lösningar från tre olika bolag skulle in på en och samma byggplats samtidigt. Första steget var att få i gång varje lösning för sig och sen blev nästa steg att integrera dom med varandra. Både det första och andra steget gick över all förväntan, men det mest överraskande var att nya samarbeten utvecklades mellan bolagen. Förutom att vi lyckades att skapa en helt unik lösning tillsammans, så skapade vi även ett nytt ekosystem av bolag med komplementära kunskaper och en ömsesidig medvetenhet att skapa värde som gynnade alla intressenter.

Person på byggplats tittar på ipad
Uppdaterad den