Välkommen på digitalt möte med Brains & Bricks. Här berättar Martin Rudberg om hur byggplatsens säkerhet är en viktig del som kan förbättras med hjälp av digitala metoder genom erfarenheter från projektet Uppkopplad byggplats.

Byggbranschen är en av de farligaste branscherna jobba i och har en, relativt sett, hög andel olyckor och tillbud, inte minst kopplat till materialhantering och logistik på byggplatsen.

Martin Rudberg, projektledare

Under projektet Uppkopplad byggplats testades en hel del digitala tekniker för att eliminera och minimera risker, samt för att minimera effekterna av de tillbud och olyckor som ändå uppstår. Teknikerna inkluderade allt från enkla sensorer till "smart wearables", datorseende och artificiell intelligens.

Professor Martin Rudberg lyfter under seminariet fram praktiska exempel från testerna och de tekniker som användes, samt presenterar de erfarenheter och lärdomar som drogs från testerna.

Seminariet öppnar också upp till en diskussion kring hur vi kan skapa integrerade system för att öka säkerheten för de som arbetar på byggplatsen.

Uppdaterad den