Konferensartikeln "Digital tools to increase construction site safety" är skriven av av Martin Rudberg och Ahmet Anil Sezer. Den publicerades och presenterades på ARCOM 2022 Conference, Glasgow Caledonian University, Glasgow, UK, 5-7 September 2022.

Här kan du läsa om hur Uppkopplad byggplats velat undersöka användningen av digitala verktyg för att minska risker och öka arbetarskydd på byggarbetsplatser. Här lyfts fem fallstudier där digital teknik förbättrar säkerheten. Den största utmaningen är dock att visa kommersiella fördelar och skala upp tekniken för bredare implementering i branschen.

Här kan du läsa fler vetenskapliga artiklar från Uppkopplad byggplats.

Uppdaterad den