Slutrapport Uppkopplad byggplats

Läs också slutrapporten för Uppkopplad byggplats

I dessa White papers presenterar vi våra viktigaste erfarenheter och resultat från genomförda digitaliseringstester, men också vad man bör tänka på när man genomför tester. Vi har bland annat undersökt hur digitalisering kan stötta effektivisering genom att förslå nya produkter och nya metoder för att t.ex. införa digitalt stöd i harmoni med byggplatsens behov, få ökad kontroll av materielleveranser och hållfasthetsutveckling liksom effekterna av digitalisering på individer.

Uppkopplad byggplats – White papers med tema produktivitet

Smart leveranscontainer, Martin Rudberg och Yashar Gholami

Modernised Inspection Process, Ahmet Anil Sezer and Martin Rudberg

Digitala Materialflöden – Hur tekniska lösningar kan användas för ökad kontroll på materielleveranserna, Micael Thunberg och Yashar Gholami

Mätning av digital mognad på byggplatser, Brian Wernicke och Lars Stehn

Agil digital tjänsteutveckling för byggplatser, Jarkko Erikshammar och Lars Stehn

Hänsyn till individer när digital teknik införs, Brian Wernicke och Lars Stehn

Mätning & simulering av temperatur och hållfasthet i projektet Karlatornet, Ingemar Löfgren & Carlos Gil Berrocal

Minimera tolkningar på byggarbetsplats – Interaktiva arbetsinstruktioner/VR, Raafat Hussamadin och Gustav Jansson

Visualisera informationsflödet på byggplatsen, Raafat Hussamadina, Jani Mukkavaaraa och Gustav Jansson

Fler resultat från Uppkopplad byggplats
Uppdaterad den