Slutrapport Uppkopplad byggplats

Läs också slutrapporten från Uppkopplad byggplats

Läs white papers som presenterar våra viktigaste erfarenheter och resultat från genomförda digitaliseringstester, men också vad man bör tänka på när man genomför tester. Vi har bland annat undersökt hur strategier och erfarenheter måste samsas med viktiga vägval för en digital infrastruktur, vilka sensorer som kan vara användbara och hur avvägning bör ske mellan en gemensam kontra en öppen digital infrastruktur för att utveckling av byggplatser ska gå i harmoni med den snabba digitala utvecklingen i stort.

Uppkopplad byggplats – White papers med tema digital infrastruktur

Digitally Constructive Ecosystems, Robert Pilstål, Diana Chroneer, Ulf Bodin, Kåre Synnes
Gemensam och öppen digital infrastruktur, Robert Pilstål, Diana Chroneer, Kåre Synnes och Ulf Bodin
Vägval mot digitalisering av byggplatser, Ulf Bodin och Kåre Synnes
Fler resultat från Uppkopplad byggplats
Uppdaterad den