Du kan nu ta del av resultat från det nyligen avslutade testbäddsprojektet Uppkopplad byggplats. Här presenteras två white papers från testbädden Sömlös försörjningskedja och säker byggplats som har haft NCC som testbäddsvärd.

Säker inpassering på bygget

Säker inpassering på bygget

Författare: Martin Rudberg, Claes Henschel och Ahmet Sezer.

I ett nytt white paper beskrivs en AI-lösning för att säkerställa att obligatorisk skyddsutrustning används.

Cramo och NCC har samarbetat med Nexer Insight och Microsoft för att utveckla en lösning med Artificiell Intelligens som kan detektera om personer som går in på byggarbetsplatsen bär obligatorisk skyddsutrustning. Tanken är att resultatet från lösningen ska ge förutsättningar för att jobba med aktiviteter som främjar rätt beteende och attityder så att reglerna efterlevs. Genom kontinuerlig mätning går det till exempel att se vilka aktiviteter som ger effekt och främjar rätt beteende.

Vid sidan av NCC, Cramo, Nexer Insight och Microsoft, har också Linköpings universitet deltagit i testet som akademisk part.

Säker vid arbetsfordon på bygget

Säker vid arbetsfordon på bygget

Författare: Martin Rudberg och Claes Henschel

I detta white paper beskrivs en AI-driven visionsteknik för att undvika allvarliga arbetsplatsolyckor.

Här testas ett intelligent ”visionssystem” som hjälper förare av arbetsfordon att förhindra påkörningsolyckor. Genom att övervaka en definierad riskzon i närheten av fordonet, varnar systemet föraren genom ljus- och ljudsignaler när personer detekteras i närheten av fordonet.

Det testprojekt är ett samarbete mellan NCC och Retenua, med Linköpings universitet som akademisk part.

Uppdaterad den