I höst startar ett nytt masterprogram i digitaliserat byggande vid Linköpings universitet. Kunskap och erfarenhet från projektet Uppkopplad byggplats inom Smart Built Environment bidrar på så sätt till konkret kunskapsuppbyggnad i sektorn. Kunskap sprids och skalas upp när studenterna sedan tar klivet ut i arbetslivet.

Byggbranschen har ett stort behov av ny kunskap för att driva på utvecklingen mot en ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet. I detta nya masterprogram samlar vi LiU:s långa erfarenhet inom byggrelaterade ämnen och nära samarbete med branschens olika aktörer. Utbildningen ger breda kunskaper om digitalisering och hur den kan användas i byggandets planering, produktion och försörjning.

Vill du veta mer om utbildningen besök Linköpings universitets webbplats.

Uppdaterad den