Kundvärden genom PropTech – Ett processperspektiv

Kommersiella fastigheter står inför stora utmaningar post Covid-19. Nyttjandegrad av ytor, klimatkrav och resurseffektivitet, samt behovet av att skapa nya kundvärden för att behålla hyresgäster när deras anställda stannar hemma.

Datadriven verksamhets- och affärsutveckling för kommersiella fastigheter kan skapa nya kundvärden i byggprocessens sena skeden, men också i fastighetens hela livscykel.

Data som skapas och fångas i byggprocessens initiala faser möjliggör nya datadrivna tjänster och affärsmodeller i hela livscykeln och ökar därmed konkurrenskraften.

Datadrivna kundvärden operationaliseras genom att använda digitala tvillingar för att utveckla intäktsmodeller och processer genom att samla, bearbeta, lagra och dela data i öppna plattformar.

Läs mer om testbädden!

Uppdaterad den