Syftet med Smart Built Environments innovationstävlingen var att utveckla innovativa idéer för ett hållbart samhällsbyggande. I tävlingen träffades kollegor från olika delar av sektorn för att tillsammans hitta lösningar på komplexa problem. I innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande bidrog deltagare tillsammans med sitt lag med affärsmässiga lösningar som ger verklig nytta.

Det vinnande bidraget KEDJA presenterade ett förslag om obruten flöden för materialflöden inom bygg- och anläggningssektorn. KEDJA:s lösning är en plattform som automatiskt samlar in, digitaliserar och presenterar data om hur materialflöden går in och ut från ett anläggningsbygge. Den föreslagna skapar en digital kedja av information som ger en stor affärsnytta för byggentreprenören i anläggningsbyggandet.

Det tävlande laget är nu inbjudna att presentera sin idé under Expo 2020 i Dubai. Arrangemangen sker i Sveriges monter under veckan om "Urban & Rural Development", den 31 oktober till 6 November 2021. Även delar av Smart Built Environments kansli följer med till Expo 2020 för internationell representation och kunskapsutveckling.

Tävlingslaget består av:

  • Klas Hall, Kompetenspartner
  • Elisabet Höglund, Tyréns
  • Dennis W Schörling, OMoment 22
  • Johan Thorell, WSP

I samband med det internationella arrangemanget har vi tagit fram texter om tävlingen och det vinnande bidraget:

Vi rapporterar givetvis mer om våra samarbeten och arrangemang under Expo 2020. Ska din organisation åka dit och vill samarbete med oss, skicka ett e-post till info@smartbuilt.se.

Uppdaterad den