Uppkopplad till byggplats – Sensorbaserad mätning av klimatdata i moduler

Läs ett White paper skrivet av:

  • Gustav Jansson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och akademiskt ansvarig för Lindbäcks och BoKloks testbäddsprojekt
  • Jerker Lessing, kontaktperson BoKlok och FoU-chef på BoKlok, samt testbäddsansvarig för BoKlok inom Uppkopplad

Prefabricering av moduler i fabrik inom husbyggandet har tagit marknadsandelar inom bostadsproduktion. Såväl trä som stålregelmoduler förtillverkas i effektiva, fuktsäkrade och arbetsmiljövänliga miljöer längs linjeproduktion. En utmaning med prefabricering är att transportera moduler med tillhörande material mellan fabrik och byggplats på ett fuktsäkert förfarande. Externa faktorer som temperaturförändringar, fuktbelastning (regn, kondens och upptagning) och belastning av material kan påverka livslängd och underhållskostnader för byggnaden.

Genom att montera sensorer i moduler ges möjligheten att mäta fukt och temperatur i fabrik, i lagring, transport, mellanlager, montage, drift. Ett system för återanvändning har tillämpats samt en IoT-lösning har utvecklats för att följa klimatdata för varje enskild modul längs dess livscykel

I utvecklingen av systemfunktionen ”Klimatdata i moduler” har IoT-utrustning monterats vid fyra byggprojekt med funktion att mäta temperatur och fuktighet. För att kunna spåra data är sensorer med simkort för 4G samt LoRaWAN-baserade sensorer installerade för att föda interna organisationen med information för inköp, produktionsplanering och fabriksberedning via det centrala systemet.

Läs mer om testbädden Informationstillgänglighet och modellbaserat byggande med testbäddsvärdar Lindbäcks Bygg och BoKlok.

Uppdaterad den