Vid digitaliseringen av byggplatser och av byggprocesser kan fokus lätt hamna på tekniska utmaningar, trots att individens roll i denna typ av förändring är kanske viktigare. Uttryck som arbetstillfredsställelse och arbetsglädje har spelat en allt viktigare roll i arbetslivet de senaste decennier. Man har uppmärksammat brister med att inte beakta arbetstillfredsställelse och arbetsglädje vid t.ex. ny utformning av produktionssystem som visat sig att anställda antingen söker sig bort från arbeten eller visat låg motivation på jobbet.

Ladda ner rapporten

Hänsyn till individer när digital teknik införs

Författare: Brian Wernicke och Lars Stehn

Det vi vet idag är att digital teknik kan påverka både utformningen av produktionssystem men även individen, hens arbetstillfredsställelse och arbetsglädje. Påverkan av att införa digital teknik på individer är mätbar. Att ta hänsyn till mänskliga aspekter vid planering av införandet av digitala verktyg ger insikter om:

  1. Timingen är lämplig eller olämplig för införandet,
  2. Perspektiv att beakta vid digital teknikutveckling och
  3. Hur effekter på individer kan mätas och följas upp.

Genom att ansvariga för införandet av digitala tekniker på byggplatser beaktar dessa kunskaper kan sannolikheten öka att man skapar engagemang och arbetstillfredsställelse bland anställda och därmed lyckas med införandet.

Läs mer om testbädden Integrerad och dynamisk planering.

Uppdaterad den