Byggindustrin spelar en viktig roll för att nå de Europeiska målen för smart,
inkluderande och hållbar tillväxt, till exempel hur effektivt vi nyttjar energi och resurser samt hur vi motverkar klimatförändringar. Sektorn karaktäriseras dock idag främst av fragmentering, vilket leder till en hög grad av komplexitet, mycket tack vare föränderliga processer för vanligtvis unika byggproduktioner. Införandet av digitala lösningar inom byggindustrin, speciellt för byggplatser, kräver goda trådbundna och trådlösa förbindelser.

Ladda ner rapporten

Samordnad digital infrastruktur

Författare: Ulf Bodin och Kåre Synnes, LTU

Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, har identifierat sex nyckelområden
för digitalisering och effektivisering av byggplatser som skall leda till ökad produktivitet och minskat materialspill samt förbättrad säkerhet och ökad välmående för byggarbetare. Detta whitepaper diskuterar dessa identifierade nyckelområden från ett IT-perspektiv och förbinder dessa till vad som åstadkommits inom andra industrier, vilket tydligt kan bidra till den önskade digitaliseringen och automatiseringen av byggindustrin. Detta mynnar ut i ett antal rekommendationer för att åstadkomma vad SBUF identifierade kring digitalisering och effektivisering, vilket kan summeras som:

Byggindustrin bör samarbeta kring en gemensam öppen digital infrastruktur, som
undviker inlåsningseffekter genom enhetliga ontologier, standardiserade gränssnitt för
data-delning och arkitekturer byggda på fullt distribuerade mikrotjänster. Detta är av
central vikt för att åstadkomma en effektiv digitalisering.

Den öppna digitala infrastrukturen är sedan viktig för att dels analysera och prediktera processer genom digitala tvillingar och dels för att automatisera processer genom digitala kontrakt och robotiserade tjänster. Sammantaget kan detta ge säkrare och effektivare byggplatser, där mer tid spenderas på att göra riktigt rätt än att rätta fel.

Läs mer om testbädden Samordnad digital infrastruktur.

Uppdaterad den