För att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft krävs samverkan mellan många olika parter. Smart Built Environment genomför ett antal strategiska projekt inom programmets temaområden för att åstadkomma förändring och för att bidra till programmets mål och önskade effekter.

Vi har nu fått godkännande att starta fyra nya strategiska projekt.

Utredningar för fortsättning av projekten Digital supply chain och Digitala tvillingar

Projektledare: Andreas Ask, E&A Development AB

Projektet ska hitta förutsättningar att gå vidare med resultaten från "Digital Supply chain" och "Förstudie Digitala tvillingar".

Digital transformation av byggplatser

Projektledare: Martin Rudberg, Linköpings universitet

Projektet bygger vidare på erfarenheter och digitala förmågor som kommer ur projektet Uppkopplad byggplats. Med utgångspunkt i det skapas exempel på digital transformation av byggplatser.

Byggherrelyftet – digital transformation

Projektledare: Staffan Bolminger, Friends Of Gothenburg Innovation AB

Projektet formar ett konkret stöd och tar fram konkreta metoder och verktyg som ska öka förmågan hos byggherrar att använda sig av digitalisering.

AI-baserad säkerhet på byggarbetsplatser

Projektledare: Cristofer Englund, RISE Research Institutes of Sweden AB

Baserat på projektpartnernas erfarenhet fokuserar projektet på att tidigt upptäcka när personal på byggarbetsplatsen är på väg in i farliga situationer och reducera risken genom ”nudging”.

Uppdaterad den