Smart Built Environments årliga breda utlysningen kompletteras av utlysningen Innovationsidén, där framförallt små och medelstora företag och kommuner kan söka finansiering för idéer som handlar om digitalisering av samhällsbyggandet.

Projekten som beviljas rör sig inom en rad olika områden som alla handlar om hur vi kan nå en bättre hållbarhet med hjälp av digitalisering. Projekten hanterar till exempel hur vi kan förbättra metoder för medborgardialoger med hjälp av rörlig grafik, digital testning av klimatneutrala vägar för cykel och gångtrafik, geodata och generativ design i tidiga skeden och appar för grön stadsplanering.

Här finns projekt som samlar in, och tillgängliggör, data om möbler i offentlig miljö, digitalisering för cirkularitet med hjälp av appar, analysverktyg för arkitektur och design och klimatkompensation med hjälp av biokol och 3D-printning av hus.

Det är extra intressant att många beviljade projekt i utlysningen leds av organisationer som inte tidigare förekommer i Smart Built Environments projekt, och alltså är nya i sammanhanget. Det är också flera projekt som lyftet produkter, eller metoder, från internationella sammanhang.

Vi ser med spänning fram emot att få följa projektens utveckling tillsammans med er!

Innovationsidén 1 – beviljade projekt 2021

Demograph
Alexia Staaf, Doktor Glas AB

Tillverkningstest av klimatneutrala gång- och cykelvägar
Jean Huvelle, ModC Networks AB

Geodata och generativ design för informerad beslutsfattning i tidiga skeden
Sofia Malmsten, Parametric Solutions AB

Stadsträd.se – grön infrastruktur integrerad i stadsplaneringen
Sara Wiman, Geografiska Informationsbyrån

SmartHelmets som är kopplade till BIM-modellen stödjer och främjar hälsosammare och säkrare byggarbetsplatser och bidra till att effektivisera byggprocesserna
Sven Staiger, Scharc Building Information Technology AB

Littri – Samlar och tillgängliggör information och data om möbler för offentlig miljö
Emma Matton, Littri AB

Digitalisering av CIX-verktyget – för ökad byggnadscirkularitet
Emma Östlund, ETTELVA Arkitekter

Digitalt analysverktyg för arkitektur och design
Dag Bergsjö, Intended Future AB

Kolkontraktetför en koldioxidbalanserad stadsbyggnad
Lotta Ek, Ecotopic AB

3D-printade hus med noll spill under tillverkning, och integrering av träkomponenter vid montage och träflis i cement – Anpassning av en prisvärd husproduktion från USA till den svenska konsumenten
Patrice Godonou, iConsultingBC AB

Uppdaterad den