En gemensam väg mot långsiktig och konstruktiv digital infrastruktur – så gör ni i byggbranschen det möjligt för oss andra att hjälpa till
Läs White paper: Gemensam och öppen digital infrastruktur

Författare:

  • Robert Pilstål
  • Diana Chroneer
  • Kåre Synnes
  • Ulf Bodin

I en snabb och föränderlig värld, i mitten av en omvälvande digital transformation, finner sig byggbranschen klämd mellan publika och privata intressen i ett gränssnitt som spänner i stort sett hela samhället. När etablerade jättar är på intåg, med en för branschen främmande agenda, och Europeiska mål ansätter nya ramverk för digitala implementationer; hur ska aktörer i en Svensk, samt traditionellt fysiskt och manuellt orienterad bransch bäst kunna få sina intressen tillgodoräknade i vår digitala superuppkopplade framtid? I denna rapport skrapar vi på ytan, om hur Free and Libre Open Source Software (FLOSS) kan vara ett effektivt verktyg att uppnå just en sådan digital övergång.

Läs mer om projekten i testbädden "Samordnad digital infrastruktur"

Uppdaterad den