Genom att skapa ett sömlöst flöde för planering, effektiv dokumentation, visualisering av framdriften har en digital egenkontroll utvecklats och testats, vilket gett en ökad effektivitet, säkrat kvaliteten och därmed gett besparingar i både tid och pengar.

Utveckling av appen ”Digitala egenkontroller” har utgått från systemtanken att koppla ihop utförandesystemet med verksamhetssystemet så att den verksamhetsnära egenkontrollen lagras, kontrolleras och är spårbar över livscykel av byggprojektet och även med en överföring till byggnadens förvaltning. Slutanvändare, som arbetar med egenkontroller, har deltagit i utveckling av den digitala systemlösning där utvärdering av prototyper och sedan testning genomförts vid nybyggnadsprojektet Laestadiusparken 2 där platschef, ventilationsmontörer och arbetsledare utmanat systemets funktionalitet, användbarhet och enkelhet.

Läs mer i White paper: Lätt att göra rätt – Digitalt stöd för systematiskt arbete av egenkontroller, av Gustav Jansson, Raafat Hussamadin och Anna Bergsten.

Uppdaterad den