Testbädd "Automatisering och smarta sensorsystem för effektivt byggande"

Läs mer om testbädden som drivs av Cementa och Peab.

Hjälpmedel för automatisering av tunga lyft

Rapporten beskriver hur man kan använda sig av två olika lyfthjälpmedel för att effektivisera och få säkrare lyft på en arbetsplats. Rapporten är skriven av Johan Jonasson och bygger på mätningar på plats samt erfarenhet och förslag på förbättringar. Läs rapporten här!

Test av trådlösa sensorer för fuktmätning i betong

Rapporten innehåller laboratorie- och fälttester. Syftet med projektet är att testa och utvärdera trådlösa sensorsystem för att mäta fukt i betong. Rapporten är skriven av Robert Larsson, Cementa AB och i huvudfokus för testerna är sensorer som kan gjutas in i betong. Läs rapporten här!

Uppdaterad den