Projektet "IoT/Big Data med avancerade analysverktyg inom byggbranschen: Studier av klimatförbättrad betong" arbetar vidare med resultat från testbädden "Mekanisering, automatisering och robotisering" som drivs av Cementa och Peab.

I projektet studeras hur bygg- och betongindustrin kan dra nytta av att använda IoT/Big Data i kombination med avancerade analysverktyg. Resultatet ska leda till nästa fas, att få nya insikter om prestanda för nya klimatförbättrade betongtyper som annars hade ”dolts” eller ”inte upptäckts” med traditionella analysmetoder. Projektet arbetar med två konkreta fall som ska tillämpa de datadrivna analysmetoderna.

  1. Torkning av klimatförbättrad betong och
  2. Temperatur och hållfasthetsutveckling av klimatförbättrade betongtyper i
    anläggningsprojekt

Läs mer om projektet på smartbuilt.se

Fakta

ID: U9-2021-20
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Scott Fowler, Linköping University

Uppdaterad den