Hur påverkar digitaliseringen nuvarande affärsmodeller?

Digitalisering innebär stora förändringar för många olika företag. Under webbinariet presenterar biträdande universitetslektor Micael Thunberg resultat från en färsk studie. Här beskrivs värden som digitaliseringen skapar, för vem, och hur nuvarande värdekedjor påverkas av det.

Frågeställningar

  • Vilka värden skapar digitaliseringen för olika aktörer i värdekedjan?
  • Hur påverkas värdekedjans uppbyggnad av digitaliseringen?

Bakgrund

Digitalisering och dess effekter har under de senaste åren varit ett ämne för diskussion och forskning inom samhällsbyggnadsbranschen. Det är dock under det senaste året som digitaliseringens effekt på affärsnyttan har fått ett stort intresse, både bland praktiker och forskare. Nya aktörer letar sig in i branschen och erbjuder nya värden. Detta ritar om kartan över vilka som är kunder, leverantörer, partners och konkurrenter samt vilket värde som egentligen skapas och levereras. Det är än så länge outforskad mark. Det finns därmed ett behov att undersöka vilka värden som digitaliseringen egentligen skapar och för vem samt hur värdekedjan påverkas.

Talare

MICAEL THUNBERG, Forskare - Linköpings universitet

LARS STEHN, Professor - Luleå tekniska universitet

Program

  • Bakgrund till forskningsprojektet
  • Vad är affärsmodeller och varför behövs det?
  • Affärsmodellers beståndsdelar och innehåll
  • Att designa och konfigurera om affärsmodeller
  • Sammanfattning av studien ”Business Model Transformation in Construction Networks – An Inevitable Effect of Digitalization”
Uppdaterad den