Personer i byggkläder vid dator
Foto: Claes Henschel, projektledare för digitalisering, NCC

Sigfridsborgsskolan i Nacka kommun är en av testbäddarna inom Uppkopplad byggplats. Här introducerar Scharc sina IoT-enheter, SmartHelmets, som bärs av NCCs platschef och arbetsledare. Målet med SmartHelmets är att stödja och främja hälsosammare och säkrare byggplatser, samt bidra till att effektivisera arbetsprocesserna.

Hjälmarna samlar och rapporterar data till den digitala tvillingen gällande; temperatur; lokalisering av människor och objekt; fall- och slagdetektering och farliga zoner. Datan analyseras och visualiseras vidare i BuildingCloud som är en plattform byggd runt BIM-modellen.

Scharcs satsar på en digital transformering inom byggindustrin och ligger i linje med målen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som projektet är en del av.

– Kopplingen mellan våra SmartHelmets och BIM-modellen lyfta den digitala tvillingen till en ny nivå. Den förbättrar det integrerade arbetsflödet mellan design- och byggfasen, stöder byggarbetarna på plats och samlar in relevant data för att skapa bättre byggnader, säger Sven Staiger, VD för Scharc Group.

– Testet med SmartHelmets hjälper oss att komma närmare vår målsättningen, som är att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker i ett så tidigt skede som möjligt, samt att skapa mer hälsosamma och säkra arbetsplatser, konstaterar Claes Henschel, som är projektledare för digitalisering på NCC och som efter det framgångsrika testet med SmartHelmets ser möjligheten att även förbättra besiktningsprocessen med de verktyg som BuildingCloud erbjuder.

Efter ett framgångsrikt test och otrolig respons arbetar Scharc redan på nästa generation SmartHelmets.

Läs hela pressmeddelandet.

Uppdaterad den