Byggföretagen tillsammans med Luleå tekniska universitet höll den 21 april webbinariet Bygg 4.0 – Digitaliseringsläget i Norrbotten. Inför seminariet utlyste Byggföretagen en tävling om årets digitala innovation i bygg och anläggningsbranschen i Norrbotten. Medlemsföretag inbjöds att nominera vem eller vilka som under det senaste året har gjort en digital innovation som har haft en positiv påverkan och förändrat det sätt de arbetar på. Juryn har bland många bra bidrag utsett Lindbäcks innovation med digitalt arbetsflöde för egenkontroller som vinnare.

Lindbäcks har skapat ett arbetsflöde runt egenkontroller för ökad spårbarhet, tydlighet och förenklad dokumentation med fokus på fotodokumentation av egenkontroller för brandtätningar. De har med detta projekt kraftigt minskat det administrativa arbetet och samtidigt väsentligt ökat kvaliteten och spårbarheten. Skulle en olycka vara framme och en brand uppstå går det snabbt att identifiera och se vilka tätningar som gjorts inom just den brandcellen. Det är inom projektet Uppkopplad byggplats och den testbädd som Lindbäcks och BoKlok är värdar för som innovationen har testats.

- Lindbäcks innovation är precis en sådan innovation som vi behöver fler av i byggbranschen. Det minskar det lite tråkiga men ack så nödvändiga administrativa arbetet med egenkontroller och ökar samtidigt kvaliteten. Effektiviteten ökar, säkerheten ökar och arbetsbelastningen minskar och frigör tid att göra annat och det gör att denna innovation vinner i stark konkurrens av andra säger Erik Ranängen, Bransch och föreningsansvarig för Byggföretagen i Norrbotten.

Anna Bergsten, Digitaliseringschef Lindbäcks bygg tog emot priset

- Innovationen ingår som en av testbäddarna i Uppkopplad Byggplats. Här har vi skapat ett arbetsflöde runt egenkontroller för ökad spårbarhet, tydlighet och förenklad dokumentation. Vi har fokuserat på fotodokumentation av egenkontroller för brandtätningar. Redan innan detta projektet gjordes fotodokumentation av brandtätningar men stegen blev många och tidskrävande, berättar Anna Bergsten, Digitaliseringschef Lindbäcks Group och fortsätter.

- Inom ramen för projektet utformade vi en applikation som har en backoffice-del där man skapar underlaget för egenkontrollerna med kopplade detaljritningar för hur tätningar ska göras. När underlaget är klart publiceras det till en app på telefon som gör att de på byggarbetsplats kan ta ett foto som direkt sparas till en kontrollpunkt och som då blir sökbar i back-office funktionen. Det behövs alltså ingen mer handpåläggning efter att fotot tagits och man kan i realtid kan se progress på hur många egenkontroller som dokumenterats. Skulle en olycka vara framme och en brand uppstå går det också snabbt att identifiera och se vilka tätningar som gjorts inom just den brandcellen.

- Innovation och drivkraft ligger djupt rotat i Lindbäcks och det här projektet har varit superkul, användarvänlighet att varit högt prioriterat och designen började i den ändan. Målet var att minska det administrativa arbetet med att dokumentera egenkontroller för brandtätningar på byggarbetsplatsen, det har vi lyckats med. Vi ser fler fördelar än så, beredningen sker centralt vilket gör att vi får samma höga kvalitet på underlagen, ett enhetligt sätt att beskriva hur man ska göra och hur man ska dokumentera brandtätningar. Stort tack till Tromb som jobbat tillsammans med oss för att ta fram lösningen, LTU som stöttat och alla inom Lindbäcks som hjälpt till under projektets gång, avslutar Anna.

Uppdaterad den