Genom lanseringen av Byggsektorns resurshubb är visionen att skapa bättre förutsättningar för att praktiken lyckas att använda digitala EPDer som ett underlag för att bedöma produkters miljöprestanda. Hubben innehåller även ett resursregister som är öppet att använda och underlättar all digital kommunikation av produktinformation.

Slutrapporten som presenterar Byggsektorns resurshubb är skriven av Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet och Jeanette Sveder Lundin, Skanska Sverige.

Läs mer om projektet!

Uppdaterad den