Tre personer fäster in en klätterform
Infästning av klätterform. Foto: Serneke.

Nu publiceras ett nytt white paper med titeln "Mätning & simulering av temperatur och hållfasthet i projektet Karlatornet". Här beskriver Ingemar Löfgren och Carlos Gil Berrocal hur digitala planeringsverktyg i kombination med sensorbaserade mätsystem kan användas och integreras för att bättre planera och styra komplicerade och utmanande betongbyggnadsprojekt. Projektet man tittat på heter Karlatornet och rapporten pekar på flera viktiga erfarenheter som erhållits i detta projekt.

Illustration över processen

Testet som beskrivs i rapporten ingår i testbädden Mekanisering, automatisering och robotisering där Peab och Cementa är testbäddsvärdar.

Uppdaterad den