VALLA Coach, processen

Det övergripande syftet med VALLA coach är att skapa förutsättningar för förbättrad produktivitet och säkerhet på byggarbetsplatser, förankrat till vetenskapliga noder.

I Steg 3 är målet att validera tidigare utvecklade metoder samt att utbilda VALLA Coacher i metoder och ett coachande förhållningssätt för att åstadkomma beständigt lärande och bestående förbättringar.

Steg 3 har genomförts som en modulbaserad uppdragsutbildning där deltagare från partnerföretagen har bidragit med validering av metoder och samtidigt tränats till VALLA Coacher. Varje företag har därmed erhållit VALLA Coacher med förmåga att ta vidare metoder och verktyg som utvecklats gemensamt.

Läs mer om projektet, resultatet och ta del av slutrapporten!

Uppdaterad den