Uppkopplad byggplats är ett stort testbäddsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Här arbetar vi med digitalisering av byggplatsen, och akademin jobbar tett tillsammans med företagen i de olika delprojekten.

Läs mer om testbädd ”Integrerad och dynamisk planering”Lotta Wibeck jobbar på Skanska som är testbäddsvärd för projekten inom ”Integrerad och dynamisk planering” som är en av testbäddarna på plats inom Uppkopplad byggplats. Vi intervjuar Lotta Wibeck om erfarenheter från arbetet med testbädden.

Lotta lyfter bland annat det fina med arbeta tillsammans med akademin och med stora och små teknikbolag. Det är viktigt att lita på varandra och att bygga relationer, då kan alla bidra med sina olika kompetenser och olikheter in i projektet. Hon menar att det hjälper till att lösa den stora frågan om hur vi får saker att fungera. Det har också kommit ut många nya små delprojekt ur det stora projektet som en positiv följdverkan av samarbetet. Se filmen och hör Lotta Wibeck berätta med egna ord!

”Integrerad och dynamisk planering”, intervju med Lotta Wibeck, Skanska

Uppdaterad den