Vad kan du berätta om projekten som drivs med er som testbäddsvärd, såhär långt?

Claes Henschel, Digitalization Project Manager, NCC

– Vi på NCC är mycket nöjda med att få vara testbäddsvärd i Uppkopplad Byggplats då det har givit oss möjligheter att utveckla nya metoder för att enklare testa, utveckla och utvärdera teknik tillsammans med partners både från akademi, bygg- och IT-branschen.

Hur är det att samarbeta med akademin på det här sättet?

– Samarbetet med akademin har varit positivt och tack vare deras kompetens har vi kunnat få nya perspektiv och utvecklat problemformuleringarna för att hitta de lämpligaste lösningarna. Vi fått hjälp med metoder för att kunna mäta effekterna av testerna och resultatet har vi använt för att påvisa eventuella nyttor och på så sätt få fler kollegor att börja använda den nya tekniken.

Vilket är ert mest oväntade, eller överraskande resultatet du har sett som ansvarig för testbädden?

Läs mer om om Sömlös försörjningskedja och säker byggplats– Det mest överraskande var hur enkelt det var att förena akademin och näringslivet. Vi hittade snabbt en samarbetsform där vi nyttjade våra olika kompetenser. Vi gav utrymme för meningsskiljaktigheter och diskussion i sakfrågan som gjorde att vi tillsammans kom fram till bättre idéer än vad vi hade gjort var för sig.

– Det mest positiva var samarbetet var med start-ups och möjligheten att kombinera det lilla företaget snabbrörlighet med det stora bolagets resurser. Våra kollegor i byggproduktion fick tidigt vara med och testa för att låta oss veta om vi tänkt rätt. Deras kontinuerliga feedback blev styrande för start-upens utveckling av lösningen vilket ökar sannolikheten för att resten av marknaden skulle välkomna den.

– Det mest oväntade var det internationella intresset för testet med AI på tornkranar. Testet presenterades bland annat på Microsoft IoT Summit 2020 i Redmond USA.

Vad hoppas ni på få se för slutresultat från testerna som genomförs hos er?

– Vi hoppas kunna påvisa konkreta nyttor på hur ett agilt arbetssätt där vi testar, utvärderar och lär oss tillsammans med andra bolag och akademi kan leda till nya innovationer.

Vilka synergier ser ni att samarbetet med akademin ger, er och högskolevärlden?

– I det här fallet blir akademins teori mycket användbar när den tillämpas praktiskt i näringslivet. Det blir möjligt att skapa unika nyttor och insikterna kan användas för vidareutveckla teorierna.

Har du några andra tips du vill dela med den som vill gå in ett samarbete av den här typen?

– Jobba med inställningen att alla är med i samma lag oavsett om det är kollegor från olika delar av företaget, andra bolag eller akademi. Vi gör det tillsammans och vi har alla att vinna på att samarbeta och få varandra att bli bättre. Skapa en trygg samarbetsform där alla känner sig delaktiga och där man vågar säga ifrån eller komma med förbättringsförslag. Våga testa nytt och experimentera och för att lära snabbt och skapa värde löpande.

Uppdaterad den