Optimalt Byggklimat – Resultat och analys av testbädd Majoren är ett delprojekt från testbädd "Mekanisering, automatisering och robotisering". I rapporten tar du del av resultat från testbädd Majoren i Borås. Nu kan du se projektledaren Niklas Zandelin, eze System berätta om delprojektet, erfarenheter som gjorts på vägen och vad som händer härnäst.

Optimalt Byggklimat – Niklas Zandelin, eze System

Vill du veta mer?

Läs delprojektets slutrapport!

Uppdaterad den