I filmen visas hur interaktiva arbetsinstruktioner som baseras på VR-teknologi kan användas på byggarbetsplatsen för att visualisera konstruktionssekvenser.

Projektet ”Minimera tolkningar på byggarbetsplats” uppmärksammar VR-teknologins potential för realtidsvisualisering av arbetsinstruktioner i digitala enheter. I fokus är modularitet, interaktivitet och visualisering.

Utmaningen ligger i att nuvarande metoder för att kommunicera arbetsinstruktioner är tidskrävande, felbenägna, inkonsekventa och subjektiva. Det leder till att många felaktiga antaganden på grund av mänskliga faktorer.

Om testbäddsprojektet

Projektet bedrivs i testbädden ”Informationstillgänglighet och modellbaserat byggande” inom Uppkopplad byggplats. Testbäddsvärdar är Lindbäcks Bygg och BoKlok.

Läs mer om projektet och ta del av publicerade rapporter!

Misskommunikation och misstolkningar är några av de största problemen på våra byggarbetsplatser och resulterar ofta i förseningar. Det krävs många möten med platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare för att minska förekomsten av konstruktionsfel och för att öka byggarbetsplatsens produktivitet. Interaktiva arbetsinstruktioner utmanar nu detta och andra traditionella kommunikationsmetoder såsom ritningar, textbaserade dokument och Excell-ark.

Redan under projektering kan VR-teknologin användas för att koppla samman BIM med arbetsinstruktioner. Sammankopplingen möjliggör identifiering av potentiella konstruktionsproblem, säkerhetsrisker samt misstolkningar redan i tidiga skeden av projektering. För erfarna och icke erfarna yrkesarbetare innebär detta att de får tillgång till nödvändiga information i realtid genom digitala enheter (dator, mobiltelefon, tablet) istället för att behöva söka efter information genom traditionella metoder.

Minimera tolkningar på byggarbetsplats – Interaktiva arbetsinstruktioner baserat på VR-teknologi

Uppdaterad den