Den låga nivån i användande av relevanta IT-lösningar inom byggbranschen innebär att många möjligheter att spara energi, effektivisera tidsplanering och minska risken för fel inte hanteras optimalt.

Läs mer

Projektet ingår i testbädd Mekanisering, automatisering och robotisering.

Läs delprojektets slutrapport!

Projektet Optimalt Byggklimat har genom ett testbäddsprojekt utvecklat:

  • Underlag för modell och process för effektivisering och värme-, tork- och klimatsystem för byggarbetsplats
  • Lösning för proaktiv klimatmätning av relevanta medier, tex temperatur, fukt, ånghalt och fukttillskott

Projektet har genomförts som en testbädd med aktörer i hela ekosystemet för att motverka ”silos”.

Fler effektiviseringsvinster har konstaterats. Bland annat var energianvändningen under projektet ca 20 % lägre än kalkylmodell efter tätt hus.

Uppkopplade system och larm har ökat driftsäkerhet genom färre och snabbare åtgärdade fel och lägre drifts- och underhållskostnader.

Det saknas idag ofta mottagare för larm. Behov av att utveckla tjänsteorganisation i ekosystemet för att ta mot larm och kunna genomföra preventivt underhåll.

Kontinuerlig logg av samtliga mätpunkter ger avsevärt bättre dokumentation, dock viktigt att utveckla standard och ramverk för gemensamma och tillgängliga dataformat.

Genom tillgång till rätt mätdata kan effektivitet vad gäller tid förbättras genom ökad kunskap om när det är möjligt att ta nästa steg samt minskad risk för fel som förorsakar förseningar.

Generellt ökad trygghet i att system och funktioner fungerar optimalt.

Resultatet av projekt Optimalt Byggklimat omfattar två delar:

  • Samla och validera data för att utveckla modeller och erfarenheter
  • Tillgång till momentana datapunkten för larm (och åtgärd)

Uppdaterad den