Uppkopplad Byggplats består av fyra testbäddsprojekt där ny teknik och digitala lösningar utvecklas och testas i skarpa byggprojekt. Cementa och Peab leder testbäddsprojekt nr 3 med inriktning på automatisering och sensorer för betongbyggandet.

Optimalt byggklimat utgör ett deltest inom ramen för testbäddsprojekt 3 med målsättning att samla aktörer inom bygg, utrustning och värmesystem för att utveckla nya lösningar inom Klimatkontroll och Klimatstyrning för byggarbetsplatsen – med fokus på uppkopplade och smarta system och lösningar.

Välkommen till ett webbinarium och presentation av projektet Optimalt byggklimats rapport och erfarenheter. Projektgruppen kommer att presentera resultatet av det tillämpade utvecklingsprojekt som genomförts i Borås, från hösten 2019 till våren 2020. Då testades och utvärderades olika lösningar för klimatmätning samt uppkopplad och styrd byggvärme. Syftet är att identifiera, utveckla och öka kunskapen om nya lösningar för minskad energianvändning och ökad kvalitet i byggprocessen.

Rapporten och presentationen omfattar bland annat:

  • Energi – lägre användning och jämnare uttag av fjärrvärme
  • Kvalitet – minskad risk för skador och avvikelser
  • Planering – förbättrade underlag för proaktiv planering

Efter seminariet kommer du även att ta del av rapporten digitalt.

Anmäl dig till webbinariet

Uppdaterad den