På NCC:s projekt Ångströmlaboratoriet i Uppsala testas hur AI-teknik genom digitala skyddsbarriärer och objektidentifiering kan bidra till säkrare kranlyft genom ökad kontroll av vad som sker direkt under kranen.

På sikt hoppas NCC att AI-lösningen ska öka säkerheten vid kranlyft och bilda en ny digital skyddsbarriär som komplement till stängsel, avspärrningar, rutiner och säkra arbetsmetoder. Systemet kan jämföras med backvarnaren och backkameran i bilen som uppmärksammar dig om något är nära bilen. Man ska dock inte sluta titta i bilens backspeglar, utan den digitala skyddsbarriären är ett komplement för kranföraren i dennes arbete.

Projektet är ett samarbete mellan NCC, Microsoft, ARROW, Sigma och Edins Byggkranar med Linköpings universitet som akademisk part.

Läs mer om testbäddsprojektet Sömlös försörjningskedja och säker byggplats.

Uppdaterad den